Pardoselile industriale din beton armat, elicopterizate, sunt în general utilizate ca strat suport pentru pardoseală, iar, în anumite situații, chiar ca strat final de încărcare a pardoselei (pentru depozite și hale industriale, din fabrici sau uzine, garaje, parcări, hangare, benzinării, piețe, centre logistice sau comerciale etc.). Platformele clasice din beton armat prezentau dezavantajele: slabei rezistente la diferențe mari de temperatură, porozității și fărâmării în timp a stratului superficial. Aceste deficiențe sunt eliminate prin tratarea suprafeței betonului cu un întăritor special de tip curing și prin armarea dispersă a betonului cu fibre polipropilenice.

Vă prezentăm succint soluţia noastra pentru realizarea pardoselilor industriale din beton, pentru interior.

Această soluţie este mult superioară, din toate punctele de vedere, celei clasice cu plasă de sârmă sudată, asigurând rezistenţa la rupere în întreaga grosime a startului de beton prin prezenţa fibrelor metalice omogen distribuite şi de asemenea rezistenţa la fisurare a stratului de suprafaţă, datorită prezenţei fibrelor polipropilenice.

Tehnologia şi materialele folosite sunt furnizate de lideri în domeniul turnării pardoselilor industriale din beton.

- Se elaborează o reţetă specială pentru betonul de pardoseală,

- Se efectuează calculul static al pardoselii.

La turnarea pardoselei utilizam următoarele:

-       utilajul Laser Screed pentru tragerea perfectă a pardoselii.

-       utilajul Topping Spreader pentru aplicarea pardoselii.

-       elicopter hidrostatic.

 

Datorită acestei tehnologii, se obţine o suprafaţă superplană, cu abatere insesizabilă de planeitate.

Tehnologia de execuţie:

-       Luarea în primire a stratului suport în toleranţe de +/- 1 cm la dreptarul de 3 m,

-       Aşternerea unui strat de folie de polietilenă de 0,18 mm pe întreaga suprafaţă pentru crearea efectului de dală flotantă,

-       Izolarea tuturor elementelor structurale cu un strat de folie de polietilenă expandată,

-       Executarea unui sistem de rosturi de dilataţie a ansamblului pardoselii,

-       Prepararea betonului (minim B300) după o reţetă proprie.

-       Armarea cu fibră metalică (de ex. 20 kg/ m3) şi cu fibră de polipropilenă (0,6 kg/m3)

-       Punerea în operă a betonului folosind nivelment Laser,

-       Tratarea suprafeţei cu un întăritor mineral de pardoseală (cuarț, ce poate fi de diferite culori)

-       Nivelarea şi sclivisirea suprafeţei până la obţinerea unui grad de luciu uniform şi foarte fin,

-       Pulverizarea unui strat antievaporant şi întăritor de pardoseală, de tip curing, cu rol atât antievaporant cât şi de protecţie mecanică a suprafeţei,

-       Tăierea rosturilor de contracţie la ochiuri de 6 x 6 m şi aspirarea pastei rezultate,

-       Umplerea rosturilor (cu profil PVC de ex.)

 

Pardoseala devine utilizabilă pentru trafic pietonal după 3 zile, iar pentru trafic industrial după minim 20 zile.

Realizăm de asemenea platforme industiale din beton, elicopterizat, pentru exterior, caz în care betonul utilizat este B350 minim, iar armarea se face cu o cantitate mai mare de fibre.

Tuesday the 22nd. Toate Drepturile rezervate Coverall.ro - 2012

Pwd by Coupons for Hostgator